Mona Sahlin – Zlatan är svensk

SD Partiprogram

Infödd svensk: Till denna grupp räknas alla som är ”födda i Sverige eller i tidig ålder adopterade till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet”.

Assimilerad svensk: Till denna grupp räknas den som inte har svensk bakgrund men ”talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.”

De icke assimilerade: De som inte anses passa in i de andra kategorierna.

Jan Helin: Vad tillhör jag?

leif
19 september 2010, kl 09:27
Jag vet inte vilken planet redaktören bor på. Själv bor jag i ett område med många invandrare och det är allt annat än sörgårdsidyll det vill jag lova. Självklart skall man inte dra alla över en kam. Fakta är dock att vi 2009 tog emot drygt 100 000 människor, det vill säga som en medelstor svensk stad. Flertalet kom från Irak, Somalia samt Afghanistan. Flertalet är analfabeter, man klupmar ihop sig med sina landsmän, vilket jag kan förstå, i enklaver där man inte behöver lära sig svenska eller hur sverige fungerar. Jag erbjuder redaktören att byta boende med mig en månad, antar att han bor i innerstan eller ett ”svenskt” villaområde.
Jam Helin
19 september 2010, kl 09:40
Hej Leif. Jag bor i ett villaområde som är lika homogent som de enklaver du beskriver. Vi hålls ihop av att vi jobbar mycket, lägger sjuka pengar på bilar och resor, har fina trädgårdar som vi inte hinner sköta och kan varenda avsnitt av Solsidan. Det är vanligt i hela världen att människor som är lika vill bo nära varandra. Och ofta är det saker som jobb och intressen som gör att man gillar varandra. En del gillar bara de som är av samma etnicitet som en själv. Jag är inte så upprörd över det. Jag är upprörd över de som menar att just deras svenskhet måste gälla för alla. Så menar till exempel Sverigedemokraterna. Därför gillar jag olika.
Annonser
av 11misslyckande

När Zlatan lämnat Rosengård kan vi börja räkna

Vi tillägnar detta till alla PK politiker och journalister som bara haft Zlatan som argument de senate 12 åren :D

I synnerhet Mona Sahlin och alla andra som saknar argument som diverse sportjournalist:D

Tack till Jan Helin, Jan Guillou och svenskhataren Robert Aschberg! :)

Zlatan lämnade problemområdet Rosengård

Marcus Birro: Rätt att Zlatan lämnar Malmö

Ibland tänker jag att det är tack vare Zlatan som Sverige fortfarande är ett relativt bra land också för oss som har föräldrar som kommer från andra länder. Zlatan visar varje dag, med varje passning, med varje leende, med varje sagolik fint eller framspelning, med varje mål för tusentals mini-Zlatans i Malmö och andra städer i Sverige, att det finns bättre sätt att ta revansch på än att förstöra sig själv och staden eller, landet man bor i.

Projekt Rosengård: 319 miljoner – 1996 -2009

1996–1999 Blommanpengarna:

Kritiserat integrationsprojekt där pengarna, 56 miljoner kronor (varav en större del gick till Rosengård), lika gärna kunde ha kastats i sjön, enligt kritikerna.

2000–2006 Storstadssatsningen:
34 miljoner kronor per år till 123 projekt mellan 2000–2006, däribland språkskolor, mötesplatser, arbete, var några viktiga målområden.

2007–2009 Välfärd för alla:
Total mobilisering kring välfärdsfrågorna. Rosengård fick 31 miljoner kronor och satsade det mesta på studieverkstäder, fler vuxna i skolan och projektet Lugna gatan.

2009– Herrgårdssatsningen/ områdesprogrammen:
Kom till efter kravallerna i Rosengård våren 2009. Hittills har 11,6 miljoner satsats på mötesplatser, informationscenter och utökat samarbete med socialtjänst och närpolis.

Övrigt
152 ”övriga projekt” för 100 miljoner.
57 EU-projekt för 62 miljoner

av 11misslyckande

Projekt Rosengård: 319 miljoner – massinvandringen 1968-2020-2050

Ska vi sluta hyckla om invandringens kostnader och kräva utvärdering för hela massinvandringens kostnader 1968-2020-2050?

1968: Invandringen regleras

År 1968 beslutade riksdagen att invandringen skulle regleras. Som ett skäl för regleringen angavs att den var nödvändig för att landets resurser skulle räcka till att ge samma levnadsvillkor till in-vandrare som till svenskar.

Fredrik Reinfeldt: Myt 1: Det pågår ingen massinvandring

Myt 1: Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land.Påståendet är direkt felaktigt. I dag är knappt 15 procent av befolkningen född i ett annat land.

Fredrik Reinfeldt: Myt 1: beräknas öka till 2050

Statistiska Centralbyrån räknar med en liten ökning i framtiden, andelen beräknas öka till 18 procent 2050.

EXPO – Det naturliga är fylla på med fler

Det naturliga i Europas utsatta läge vore att kompensera vår egen åldrande befolkning med en ökad invandring. Inte att sätta upp ytterligare murar och hinder. Det skulle kunna bidra till att försörjningsbördan lättar

Beviljade uppehållstillstånd 1980-2010

1.304.933

De runt 1,2 miljoner människor som stod utanför skulle in i värmen bland de anställningsbara. Siffrorna visar att 1 208 900 personer ingick i det som av RUT kallas ”bred arbetslöshet” i augusti 2006, månaden innan regeringen vann valet. Sedan dess har det gått fem år och kampen mot utanförskapet har varit en prioriterad fråga. Samma månad i år har antalet i utanförskap minskat med 37 500 personer.

156 utanförskapsområden 2006

Den bild som den nya ”Utanförskapets karta” ger är tyvärr ännu mer bekymmersam än föregående. 26 nya områden kan nu klassas som utanförskapsområden, medan bara tre lämnade denna kategori. Utanförskapsområdenas antal ökade på detta sätt från 131 till 154 mellan 2002 och 2003. Utanförskapet blev dessutom allt djupare i dessa områden.

Fredrik Reinfeldt: mänskliga rättigheter  kan inte mätas i kronor och ören

Den som flyr undan förföljelse ska kunna få en fristad i Sverige och andra länder i Europa. Det är viktigt att påminna om att asylrätten är en mänsklig rättighet som inte kan mätas i kronor och ören. Den som kan försörja sig själv ska också få bosätta sig här genom arbetskraftsinvandring

Fredrik Reinfeldt: Myt 9: Invandringen kostar Sverige tiotals miljarder kronor varje år.

Sammantaget kan vi se att Sverige, i likhet med till exempel Kanada och Australien, har kunnat kombinera en förhållandevis hög invandring med en god ekonomisk utveckling. Vi står oss väl såväl när det gäller mått på ekonomisk produktion som bredare välfärdsmått.

Fredrik Reinfeldt: Myt 13: Det finns en tyst majoritet som anser att invandringspolitiken är en katastrof.

  När Eurostat nyligen mätte hur invånarna i ett antal europeiska storstäder ser på utlänningar var det 88 procent av stockholmarna som instämde eller instämde starkt i påståendet att förekomsten av utlänningar är bra för staden. 72 procent av Malmöborna instämde eller instämde starkt i samma påstående. I 2010 års SOM-undersökning från Göteborgs universitet anger en lägre andel av befolkningen än någonsin, 42 procent, att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige.

Projekt Rosengård: 319 miljoner – 1996 -2009

1996–1999 Blommanpengarna:

Kritiserat integrationsprojekt där pengarna, 56 miljoner kronor (varav en större del gick till Rosengård), lika gärna kunde ha kastats i sjön, enligt kritikerna.

2000–2006 Storstadssatsningen:
34 miljoner kronor per år till 123 projekt mellan 2000–2006, däribland språkskolor, mötesplatser, arbete, var några viktiga målområden.

2007–2009 Välfärd för alla:
Total mobilisering kring välfärdsfrågorna. Rosengård fick 31 miljoner kronor och satsade det mesta på studieverkstäder, fler vuxna i skolan och projektet Lugna gatan.

2009– Herrgårdssatsningen/ områdesprogrammen:
Kom till efter kravallerna i Rosengård våren 2009. Hittills har 11,6 miljoner satsats på mötesplatser, informationscenter och utökat samarbete med socialtjänst och närpolis.

Övrigt
152 ”övriga projekt” för 100 miljoner.
57 EU-projekt för 62 miljoner

av 11misslyckande

Projekt Rosengård – Projekt Massinvandring?

Den som väntar på något gått

Ja vänner… Början på slutet?

Att vi som kartlaggat massinvandringen skulle löna sig visste vi men inte så här!

Projekt Rosengård – Projekt Sverige – Projekt Massinvandring?

1996–1999 Blommanpengarna:
Kritiserat integrationsprojekt där pengarna, 56 miljoner kronor (varav en större del gick till Rosengård), lika gärna kunde ha kastats i sjön, enligt kritikerna.

2000–2006 Storstadssatsningen:
34 miljoner kronor per år till 123 projekt mellan 2000–2006, däribland språkskolor, mötesplatser, arbete, var några viktiga målområden.

2007–2009 Välfärd för alla:
Total mobilisering kring välfärdsfrågorna. Rosengård fick 31 miljoner kronor och satsade det mesta på studieverkstäder, fler vuxna i skolan och projektet Lugna gatan.

2009– Herrgårdssatsningen/ områdesprogrammen:
Kom till efter kravallerna i Rosengård våren 2009. Hittills har 11,6 miljoner satsats på mötesplatser, informationscenter och utökat samarbete med socialtjänst och närpolis.

Övrigt
152 ”övriga projekt” för 100 miljoner.
57 EU-projekt för 62 miljoner

1. När blir ni nöjda?

2. Finns det bostäder åt alla?

3. Finns det jobb åt alla?

4. Förnekar ni lögnarna med solidaritet?

5. Skapa medveten utanförskap?

6.  Dumpa lönerna på invandrarna?

7.  Vad är målet?

av 11misslyckande

Projekt Rosengård – 156 utanförskapsområden 2005

Vilka slutsatser drar ni om de övriga utanförskapsområden?

Vi har våra ganska klara för oss

156 utanförskapsområden 2005

Den bild som den nya ”Utanförskapets karta” ger är tyvärr ännu mer bekymmersam än föregående. 26 nya områden kan nu klassas som utanförskapsområden, medan bara tre lämnade denna kategori. Utanförskapsområdenas antal ökade på detta sätt från 131 till 154 mellan 2002 och 2003. Utanförskapet blev dessutom allt djupare i dessa områden.

1. Vänsterns utanförskapsområden = bidrag

2. Högerns utanförskapsområden = lönedumpning

3. Vad tror ni alla “projekt” kostat i alla områden? :D

Projekt Rosengård – 156 utanförskapsområden

1996–1999 Blommanpengarna:
Kritiserat integrationsprojekt där pengarna, 56 miljoner kronor (varav en större del gick till Rosengård), lika gärna kunde ha kastats i sjön, enligt kritikerna.

2000–2006 Storstadssatsningen:
34 miljoner kronor per år till 123 projekt mellan 2000–2006, däribland språkskolor, mötesplatser, arbete, var några viktiga målområden.

2007–2009 Välfärd för alla:
Total mobilisering kring välfärdsfrågorna. Rosengård fick 31 miljoner kronor och satsade det mesta på studieverkstäder, fler vuxna i skolan och projektet Lugna gatan.

2009– Herrgårdssatsningen/ områdesprogrammen:
Kom till efter kravallerna i Rosengård våren 2009. Hittills har 11,6 miljoner satsats på mötesplatser, informationscenter och utökat samarbete med socialtjänst och närpolis.

Övrigt
152 ”övriga projekt” för 100 miljoner.
57 EU-projekt för 62 miljoner

av 11misslyckande

Projekt Rosengård – 319 miljoner – Ensamkommande 8,6 miljarder

Vi säger ju ingen kommer undan, ingen! :D

Fredrik Reinfeldt: mänskliga rättigheter kan inte mätas i kronor och ören

Den som flyr undan förföljelse ska kunna få en fristad i Sverige och andra länder i Europa. Det är viktigt att påminna om att asylrätten är en mänsklig rättighet som inte kan mätas i kronor och ören. Den som kan försörja sig själv ska också få bosätta sig här genom arbetskraftsinvandring.

Projekt Rosengård – 156 utanförskapsområden

Sedan 2000 har 345 projekt, lite drygt två i månaden, startat i Rosengård, visar Sydsvenskans genomgång.

Kostnad: Drygt 319 miljoner kronor.

Företag: ensamkommande vinstmarginal 30% – Finansnetto 15% – Vi betalar

Ett 40-tal privata företag driver boenden för ensamkommande flyktingbarn och granskningen visar att en tredjedel av dem hade en vinstmarginal efter finansnetto på mer än 15 procent 2010.

Bland företagen finns allt från familjeföretag till de riskkapitalägda jättarna Carema, Attendo och Baggium. I en del bolag, däribland de tre jättarna, går det inte att utläsa lönsamheten på just flyktingbarnen eftersom den verksamheten är en för liten del av den totala verksamheten.

Några företag har en vinstmarginal på över 30 procent. Bland dem finns Folkhemmet Integration och Integreria, med boenden i Trelleborg, Ystad, Uppsala, Strängnäs, Uppsala och Umeå. Dessa ägdes i vår granskning av s-politikern Jan Emanuel Johansson, men även han har sedan sålt dem vidare till en riskkapitalägd koncern, Frösunda.

Biståndsminister Gunilla Karlsson måste stjäla 5300 miljoner från SIDA 2011

– Det tryck som har blivit på Sverige med dels ökade kostnader för ensamkommande barn, men också för att vi bedömer nu att kanske upp emot ytterligare 5 000 människor kommer att söka sig till Sverige och tas emot, och då behöver vi reservera mer pengar för detta mottagande, säger biståndsminister Gunilla Carlsson (M).

I årets statsbudget skulle de så kallade avräkningarna från biståndsramen uppgå till 4,7 miljarder kronor, men nu kommer ytterligare 650 miljoner att överföras från bistånd till ersättningar och boendekostnader för asylsökande i Sverige. Därmed kommer biståndsramen på sammanlagt 35 miljarder att minska med 5,3 miljarder i år. Dessutom föreslås ytterligare en avräkning på 15 miljoner för att bland annat öka säkerheten för Sidas biståndsarbetare i Afghanistan och Irak.

Ensamkommande 3300 milj 2010

Det var i oktober som Migrationsverket lämnade sin prognos om 3.335 miljoner kronor för ersättningar och bostadskostnader. Men kostnadsutvecklingen för ensamkommande barns boende har ökat i en betydligt större omfattning än vad verket förutsåg” skriver generaldirektören Dan Eliasson till justitiedepartementet.

av 11misslyckande

Malmö: Spara 260 miljoner – Projekt Rosengård – 319 miljoner

Det här är humor – När ska invånarna och väljarna få tycka eller är det något annat intresse som är viktigare? :D

Vi hade tänkt skämta Malmös hemlösa kostar 260 miljoner men använder oss av detta i stället! :)

Sverige behöver vara öppet för välfärd

– Eftersom jag tror på att vi behöver vara fortsatt öppna, eftersom jag tror på att om vi får fler jobb så säkrar det också vår egen välfärd, så kommer vi också att behöva jobb som är lite mindre kvalificerade för grupper som inte levt de perfekta liven eller pratar den perfekta svenskan eller som kommit från andra länder. Bra, schysta villkor ska råda. Det ska vara löner som man kan leva på, säger Reinfeldt till DN.

Malmö passerar 300.000 invånare

I veckan har Malmö firat att staden passerat gränsen 300.000 invånare. Rent faktiskt kan det saknas några hundratal invånare till den gränsen. Men med tanke på inflyttningen och de höga födelsetalen så är det en befolkningstopp som passeras under året. Industristaden Malmö nådde sin kulmen under 1960-talet med en definitiv vändning neråt på 1970-talet när den stora industrikrisen började välla in över Sverige. Efter det hade staden många tunga år med industrinedläggningar, hög arbetslöshet, växande fattigdom och befolkningsminskning. I mitten på 1980-talet bröts den nedåtgående trenden och på 90-talet fick befolkningssiffrorna en rejäl skjuts uppåt som fortsatt till i dag. När Malmö nu firar sin 300.000:e invånare sker det efter 25 år med oavbruten befolkningstillväxt.

Malmö 2012: 260 miljoner i förlust

MALMÖ. Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande, höjer ett varnande finger inför nästa års budgetarbete.

– Det finns inget utrymme för nya verksamheter eller satsningar.

I år räknar kommunen med att gå med 260 miljoner kronor i förlust. Men det kan bli värre, om kostnaderna för ekonomisk hjälp, hemlösa och assistansersättning drar iväg. Eller om skatteintäkterna inte blir som förväntat.

I en skrivelse till kommunens nämnder och styrelser varnar Reepalu att det kommer fler tuffa år. Fram till 2015 kommer det inte att finnas några extra pengar utöver befintlig verksamhet. I stället måste det kommunala arbetet inriktas på att hitta lösningar till lägre kostnader.

Projekt Rosengård: 319 miljoner – 1996 -2009

1996–1999 Blommanpengarna:

Kritiserat integrationsprojekt där pengarna, 56 miljoner kronor (varav en större del gick till Rosengård), lika gärna kunde ha kastats i sjön, enligt kritikerna.

2000–2006 Storstadssatsningen:
34 miljoner kronor per år till 123 projekt mellan 2000–2006, däribland språkskolor, mötesplatser, arbete, var några viktiga målområden.

2007–2009 Välfärd för alla:
Total mobilisering kring välfärdsfrågorna. Rosengård fick 31 miljoner kronor och satsade det mesta på studieverkstäder, fler vuxna i skolan och projektet Lugna gatan.

2009– Herrgårdssatsningen/ områdesprogrammen:
Kom till efter kravallerna i Rosengård våren 2009. Hittills har 11,6 miljoner satsats på mötesplatser, informationscenter och utökat samarbete med socialtjänst och närpolis.

Övrigt
152 ”övriga projekt” för 100 miljoner.
57 EU-projekt för 62 miljoner

av 11misslyckande

Zlatan – 93 miljoner årslön

Zlatan – 93 miljoner årslön

Zlatan Ibrahimovic stannar i Inter till och med 2012. Och han får en drömlön. Enligt Corriere dello Sport har den svenske anfallsstjärnan redan skrivit på kontraktet som ger honom sammanlagt 417 miljoner kronor.

Enligt Corriere dello Sport kommer Ibrahimovic omedelbart att höja sin nuvarande lön från motsvarande 51 till 56 miljoner om året.

För de kommande fyra säsongerna höjs årslönen först till 83 miljoner och sedan till 93 miljoner kr. I Italien får spelarna nettolöner så dessa summmor går rätt ner i plånboken.

av 11misslyckande

AFC Ajax – 82 miljoner

AFC Ajax – 82 miljoner

Till våren flyttar en av svensk fotbolls största talanger genom tiderna ner till fotbollsmetropolen till Ajax.

I dagarna debuterar Zlatan Ibrahimovic för det svenska U21-landslaget. Debatten har gått het om huruvida han borde få spela i A-landslaget eller inte. Han har visserligen två A-landskamper på meritlistan men de var inomhus mot Färöarna och Finland.

För att ytterligare späda på Zlatan-cirkus så uppges det nu att Zlatan har tecknat ett femårs kontrakt med den holländska storklubben Ajax. Övergångssumman är inte officiell men det skulle förvåna mig mycket om den låg under 50 miljoner kronor.

Ajax har haft ögonen på Zlatan ett bra tag och hade under La Manga turneringen en talangscout som kollade upp honom och fällde följande kommentar om Zlatan. ”Zlatan är ingen spelare som behöver visa upp sig, han behöver bara säga Ja till den klubben han vill spela med”

Under turneringen gick ryktet att Ajax hade bjudit 30 miljoner för guldklimpen. Ett bud som avslogs och kort därefter slår Zlatan till med sitt beryktade drömmål.

Nu har vi Malmöfans bara fram till den 1 juli att fortsätta glädjas åt Zlatans konster (och få gråa hår när han stannar upp för att driva backen istället för att bara slå in den direkt till en fri Lillienberg).

Men som vanligt tycker jag att Hasse Borg verkar ha gjort en bra affär. Ajax är en rik klubb med antagligen världens bästa klimat för ungdomsspelare. Istället för att slänga iväg honom till Inter eller någon annan Multimiljonklubb och få några miljoner extra tycker jag Malmö FF gör rätt i att placera Zlatan i en klubb där han med största säkerhet kommer att lyckas. Där han får speltid så han på allvar kan slå sig in i landslaget och in i svenskarnas hjärtan. En klubb som kan fungera som den språngbräda Zlatan behöver för att nå sitt mål och bli världens bäste anfallare.

För Zlatan är unik. Jag ryser var gång hans känsliga fötter smeker bollen och hans makalösa dribblingar lyckas.

Låter jag frälst?

Jag är frälst. En sådan fantastisk fotbollsspelare som Zlatan kan inte lämna någon oberörd. Ni får själva avgöra när Cirkus-Zlatan kommer till er arena.

nboken.

av 11misslyckande

Juventus FC – 175 miljoner

Juventus FC- 175 miljoner

Enligt holländsk, italiensk och svensk press är Ajax och Juventus överens om prislappen på Zlatan Ibrahimovic. 175 miljoner kronor kostar den rosengårdske världsanfallaren och det gör honom därmed till den dyraste svenska spelaren genom tiderna. Igen.

Om uppgifterna, som idag publiceras bl.a. i tidningen Aftonbladet, stämmer, så kan Malmö FF räkna hem 12,5% av det som överstiger de 82,5 miljoner som Ajax la för att få Zlatan våren 2001 – alltså 11,5 miljoner kronor. Därtill läggs det s.k. ”utbildningsbidrag” som tillkommer vid övergångar av unga spelare inom Europa, som enligt uppgifter lär hamna på ytterligare fem miljoner kronor.

Zlatan har gjort 35 mål på 74 holländska ligamatcher och sägs skriva på ett fyraårskontrakt för turinklubben, där han bl.a. blir klubbkamrat med David Trezeguet och Liliam Thuram.

av 11misslyckande